Wat is een 'gewaarborgd loon' en hoe is dat geregeld?

Zit je thuis door ziekte of een ongeval, dan hoef je het gelukkig niet te stellen zonder inkomsten. Je hebt namelijk recht op gewaarborgd loon. Aan het begin van je ziekteverlof staat je werkgever in voor jouw gewaarborgd loon ...

Wat is een 'gewaarborgd loon' en hoe is dat geregeld?

Daarna moet je een beroep doen op je mutualiteit voor een vervangingsinkomen en heb je eventueel recht op bijkomende tussenkomsten via je verzekering. Wie je het gewaarborgd loon uitbetaalt en hoeveel dat dan is, dat verschilt voor arbeiders en bedienden.

Wat is gewaarborgd loon?

Het is het loon waar je recht op hebt als je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Ben je bediende, dan betaalt je werkgever je loon van de eerste maand volledig uit. Het gewaarborgd loon van een arbeider bedraagt twee weken loon. Als je langer dan 1 maand (bediende) ziek bent of dan twee weken (arbeiders), dan springt het RIZIV bij.

Arbeiders ontvangen 14 dagen gewaarborgd loon van hun werkgever

En wat dan met de rest van de maand? Het gewaarborgd loon voor arbeiders ziet er zo uit:

  • 1e week ziek: 100 % gewaarborgd loon uitbetaald door werkgever
  • 2e week ziek: 85,88 % gewaarborgd loon uitbetaald door werkgever
  • week 3 en 4: 25,88 % gewaarborgd loon uitbetaald door werkgever + 60 % door de mutualiteit

Uiteraard zijn daar wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet een arbeider minstens één maand ononderbroken in dienst zijn van de onderneming als hij aanspraak wil maken op gewaarborgd loon. Ook als je die anciënniteit bereikt tijdens je ziekteperiode, dan kun je toch nog aankloppen bij de werkgever om de resterende dagen van de eerste maand gewaarborgd loon te krijgen.

Bedienden van bepaalde of onbepaalde duur, dat is de vraag

Bij bedienden hangt de duur van je gewaarborgd loon af van de duur van je contract. Enerzijds zijn er de bedienden met een contract voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens drie maanden. En anderzijds zijn er de bedienden met een contract van minder dan drie maanden. Zit je in de eerste categorie, dan krijg je een maand loon uitbetaald door je werkgever. Duurt je overeenkomst minder dan 3 maanden, dan word je situatie bekeken als bij de arbeiders. Je ontvangt dan maar 2 weken gewaarborgd loon van je werkgever als je een maand anciënniteit in de onderneming kunt voorleggen.

Schematisch ziet het er als volgt uit voor bedienden met een contract van minder dan drie maanden:

  • 1-7 dagen ziek: 100 % gewaarborgd loon door werkgever
  • 8-14 dagen ziek: 86,93 % gewaarborgd loon door werkgever
  • 15-30 dagen ziek: 26,93 % gewaarborgd loon door werkgever + 60 % door de mutualiteit

Hoeveel krijg jij als je ziek bent?

Simuleer het hier