Wat als je ouders het rusthuis niet kunnen betalen?

Vaak voldoet het wettelijk pensioen niet om een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen. Wat als je ouders niet genoeg opzij hebben en een verhuis dringt zich op omdat ze niet meer mobiel zijn of gezondheidsproblemen hebben?

Wat als je ouders het rusthuis niet kunnen betalen?

Het OCMW springt bij

Wie zijn rusthuis niet kan betalen, kan een tussenkomst vragen bij het OCMW. Zij nemen dan contact met het rusthuis en starten een financieel onderzoek. Houd er rekening mee dat dit onderzoek best ver gaat. Zo zal het OCMW eerst kijken of er nog ergens beleggingen vaststaan en of er nog een onroerend goed verkocht kan worden. Dat onderzoek kan ettelijke weken in beslag nemen. Sommige koepels van woonzorgcentra hebben wel de afspraak dat de opname in het rusthuis al kan gebeuren in afwachting van dat onderzoek.

Als het onderzoek afgewerkt is en de nodige stappen - bijvoorbeeld de verkoop van vastgoed - in gang gezet, regelt het OCMW het eventuele saldo van de maandelijkse factuur rechtstreeks met het rusthuis.

Onderhoudsplicht voor de kinderen

In sommige gemeenten is er een onderhoudsplicht voor de kinderen. Het OCMW onderzoekt dan of de kinderen kunnen bijdragen aan de factuur van het rusthuis. Andere gemeenten passen die onderhoudsplicht niet toe. Zij hanteren een zogenaamde vrijstelling van onderhoudsplicht. De officiële woonplaats van de persoon die naar het woonzorgcentrum gaat is leidend.

Bijdrage in functie van de draagkracht

Als het OCMW moet bijspringen in de kostprijs van het woonzorgcentrum, zullen zij dat dus eventueel verhalen op jou. Het tekort wordt verdeeld over het aantal kinderen en er zijn maxima van toepassing. Zo wordt rekening gehouden met je belastbaar inkomen (voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is dit het gezamenlijke belastbare inkomen) en het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Daarnaast gebeurt er ook hier een financieel onderzoek en vindt er een gesprek plaats met een maatschappelijke werker. Het is immers niet de bedoeling dat jij door die onderhoudsplicht zelf moet gaan aankloppen bij het OCMW voor financiële steun. Een hypothecaire lening, afbetaling voor een wagen, studiekosten voor de kinderen … er wordt allemaal rekening mee gehouden. Vervolgens wordt er een regeling getroffen, die jaarlijks herzien kan worden.

Fiscaal voordeel, of toch niet?

Het onderhoudsgeld dat je betaalt kun je voor 80 % fiscaal inbrengen zodat je een belastingvermindering geniet. Addertje onder het gras is wel dat je ouders ditzelfde bedrag dan als inkomen moeten aangeven in hun belastingaangifte en er belasting op schuldig zijn … En die moet dan vervolgens weer door de kinderen (juist, jij dus) betaald worden. Om dat te vermijden is het handig de belastingaangifte samen in te vullen om te zien wat het effect is. Soms is het beter de bedragen niet in te geven of slechts gedeeltelijk, zowel door jou (betaler) als door je ouders (ontvangers).

Weten hoe je er zelf voor staat na je pensioen?

Simuleer het hier