De financiële impact van werkhervatting

'Halftijds terug aan de slag na een langere arbeidsongeschiktheid vaak niet - of minder - nadelig voor de portefeuille dan gedacht', aldus expert Geert Witpas.

De financiële impact van werkhervatting

Een lange periode arbeidsongeschikt zijn valt financieel vaak zwaar. Wie aan de beterhand is, wil misschien graag halftijds aan de slag om opnieuw aan het werkritme te wennen. Maar wat betekent zo’n reïntegratietraject op financieel vlak? Geert Witpas, expert bij Baloise Insurance, loodst ons aan de hand van 3 loonsimulaties doorheen een aantal van vaak gestelde vragen.

De financiële impact verschilt volgens je inkomen en situatie

Situatie 1: Els, 24 jaar
Els raakte betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Ze is alleenstaande en heeft een bescheiden inkomen van 2.200 euro bruto per maand, wat netto ongeveer 1.730 euro oplevert. Door het ongeval was ze vijf maanden arbeidsongeschikt. Daarna gaat Els drie maanden deeltijds aan de slag wegens medische redenen. Tijdens haar arbeidsongeschiktheid krijgt ze na de eerste maand 1.170 euro netto via de mutualiteit. Halftijds hervatten zorgt ervoor dat ze maandelijks 1.920 euro netto krijgt, deels van haar werkgever, deels van de mutualiteit.

Situatie 2: Tom, 33 jaar 

Tom is 33 en viel tijdens het klussen thuis van een ladder. Hij is gehuwd en heeft een inkomen van 3.500 euro bruto, wat netto ongeveer 2.200 euro oplevert. Door de onfortuinlijke val was Tom vijf maanden arbeidsongeschikt, waarvan hij vier maanden terugvalt op 1860 euro netto via de mutualiteit. Daarna gaat Tom drie maanden deeltijds aan de slag wegens medische redenen en krijgt hij tijdelijk 2.695 euro per maand.

Situatie 3: Soraya, 54 jaar

Soraya werd getroffen door een zware ziekte. Ze woont samen met haar partner en heeft 1 meerderjarig kind dat niet langer ten laste is van één van beide ouders. Soraya heeft een bruto-inkomen van 6.600 euro, wat netto ongeveer 3.500 euro oplevert. Door ziekte was ze vijf maanden arbeidsongeschikt. Na de eerste maand gewaarborgd loon, krijgt ze via de mutualiteit 2.040 euro netto. Daarna gaat ze drie maanden deeltijds aan de slag wegens medische redenen waardoor ze een inkomen heeft van 3.540 euro netto.

Op welk inkomen heb ik recht wanneer ik halftijds opnieuw aan de slag ga?

Wie enkele maanden arbeidsongeschikt is, krijgt de eerste maand afwezigheid het gewaarborgd inkomen via zijn werkgever en heeft bijna hetzelfde inkomen. Daarna valt hij/zij terug op een geplafonneerde uitkering via de mutualiteit gelijk aan 60 procent van het brutoloon. Wie een reïntegratietraject opstart en halftijds opnieuw aan de slag gaat, blijft aanzien worden als arbeidsongeschikt. Dat heeft als voordeel voor de werkgever dat wanneer het reïntegratietraject niet slaagt, er niet opnieuw gewaarborgd inkomen moet worden uitbetaald. De werknemer van zijn kant heeft recht op de helft van zijn brutoloon en blijft recht hebben op 70 % van zijn uitkering arbeidsongeschiktheid. In de drie onderzochte scenario’s zou dat voor Els betekenen dat zij ongeveer 1.920 euro netto krijgt, Tom zou 2.695 euro netto ontvangen en Soraya zo’n 3.540 euro. Telkens meer dus dan toen ze nog gewoon werkten.

Is halftijds werken na een arbeidsongeschiktheid dan voordeliger dan voltijds te hervatten?

Voltijds hervatten levert in verscheidene situaties financieel meer op qua inkomen op jaarbasis. Maar in onze simulaties, met een beperkte afwezigheid en een kort reïntegratietraject, zagen we wel dat er situaties zijn waarbij halftijds werken ook iets meer oplevert. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat je 20 % van de mutualiteitsuitkering niet verliest.

Krijg je de rekening gepresenteerd bij de belastingbrief? 

Afhankelijk van je inkomen krijg je nog geld terug, of valt er bij te betalen. Maar in onze voorbeelden, met een beperkte afwezigheid en een kort 'werkhervattingstraject', zagen we wel dat halftijds werken financieel gunstiger is dan volledig arbeidsongeschikt blijven, ook rekening houdend met een bijkomende belastingaanslag. Het levert voor Els en Tom amper 3 % minder op op jaarbasis dan bij een jaar gewoon werken. Voordeliger dan gewoon werken is het dus niet, maar het verschil is wel zeer beperkt in deze 2 scenario’s.


Welke impact heeft een verzekering gewaarborgd inkomen?

Deze verzekeringen betekenen dat je mutualiteitsuitkering aangevuld wordt tijdens je arbeidsongeschiktheid. Ook wanneer je een reïntegratietraject volgt, blijf je in hoofdorde arbeidsongeschikt en heb je dus recht op de helft van de normale bruto-uitkering via deze verzekering. Concreet zou zo’n verzekering voor Els en Tom betekenen dat zij op jaarbasis en met de belastingbrief van het daaropvolgende jaar verrekend netto zo’n 4 % meer ontvangen dan een gewoon volledig jaar werken. Hiermee kunnen ze de extra kosten die hun arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, dekken. Bij Soraya zien we dat zo’n persoonlijke verzekering ervoor zorgt dat haar jaarinkomen stijgt van zo’n 80 % van een normaal jaar naar bijna 100 %. Dat komt omdat zij door de geplafonneerde bedragen bij de mutualiteit, haar hoog brutobasisloon en de huidige belastingaanslagen het zwaarst inboet.

Wie is het meest gebaat met een verzekering gewaarborgd inkomen?

Zo’n extra verzekering is voor iedereen handig, maar zeker voor wie een hoger dan gemiddeld loon heeft is het eigenlijk een musthave om zo’n fysiek en mentaal moeilijke periode zonder financiële beslommeringen door te komen. Bij Els en Tom zien we bijvoorbeeld dat deze verzekering zo’n 1.380 euro en zo’n 1.860 euro meer oplevert op jaarbasis in vergelijking met dezelfde situatie qua arbeidsongeschiktheid zonder de verzekering. Voor Soraya loopt het verschil tussen geen extra verzekering hebben en die wel hebben op tot bijna 7.500 euro netto.

Deze studie is gemaakt in het voorjaar van 2021. De simulaties werden opgemaakt met de meest recente en beschikbare fiscale software, zijnde die van 2019. Kleine afwijkingen met de huidige fiscaliteit zijn mogelijk. De omzetting van bruto naar nettoloon houdt geen rekening met de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Hoewel je deze nuances moet maken, blijven de conclusies dezelfde.

Benieuwd naar jouw uitkering bij een periode van afwezigheid? Maak vrijblijvend een simulatie.