Aan de slag na lange arbeidsongeschiktheid

Het werk hervatten na een lange afwezigheid, daar komt heel wat bij kijken. 'Soms is halftijds hervatten financieel én mentaal de betere keuze, zowel voor werknemer als werkgever'

Aan de slag na lange arbeidsongeschiktheid

Het werk hervatten? Daar zijn veel vragen en onduidelijkheden rond. 

Wie lang arbeidsongeschikt is door ziekte of een ongeval, kan in sommige gevallen bij een terugkeer naar de werkvloer niet onmiddellijk voltijds aan de slag omwille van mentale of fysieke oorzaken. Vaak start dan een half- of deeltijds reïntegratietraject op, maar wat betekent dat voor werknemer en werkgever? Gonna.be geeft samen met experts van verzekeraar Baloise Insurance en gezondheidsplatform B-Tonic antwoorden op de belangrijkste vragen. 'Voor beide partijen is halftijds hervatten zowel mentaal als financieel soms de beste optie', klinkt het verrassend.

Niemand wil het meemaken, maar het kan ons allemaal overkomen. Een ziekte of een ongeval kan ervoor zorgen dat je gedurende enkele maanden of zelfs langer niet meer kan werken. Een dergelijk scenario heeft in vele gevallen een immense impact op je financieel en mentale welzijn. Zo blijkt uit eerder onderzoek van Gonna.be dat maar liefst 80 procent van de Belgen niet weet op welk inkomen zij recht hebben bij een arbeidsongeschiktheid.

Experts beantwoorden je vragen

Ook over een terugkeer naar de werkvloer na een lange afwezigheid zijn er heel wat misverstanden, onduidelijkheden en vaak terugkerende vragen. Wat betekent een halftijds reïntegratietraject van drie maanden op financieel vlak? Welke impact heeft dit alles op de belastingbrief het volgende jaar? Ben ik dan officieel terug een werknemer of nog altijd arbeidsongeschikt? Op welke vergoedingen heb ik recht en van wie? Hoe kan ik me beschermen tegen inkomensverlies ook tijdens het reïntegratietraject? Wat betekent zo’n reïntegratietraject op financieel vlak voor de werkgever?

Financiële gevolgen

Aan de hand van een aantal simulaties zorgt Geert Witpas, expert bij Baloise Insurance, voor opheldering rond al die vragen in zijn uitgebreide analyse met enkele opvallende conclusies: 'Lage en gemiddelde inkomens die halftijds reïntegreren boeten op financieel vlak amper in, sommigen gaan er zelfs tijdelijk op vooruit. Zelfs wanneer we de belastingbrief in het daaropvolgende jaar meerekenen en zeker wanneer ze een verzekering gewaarborgd inkomen hebben. Voor de hoge lonen is halftijds reïntegreren net als voltijds arbeidsongeschikt zijn een financiële aderlating in vergelijking met hun normale loon. Voor hen is zo’n verzekering gewaarborgd inkomen eigenlijk een musthave, maar jammer genoeg ontdekken velen dat pas op het ogenblik dat ze met een ziekte of een ongeval geconfronteerd worden.' Lees alles over de financiële impact van een arbeidsongeschiktheid en (gedeeltelijke) werkhervatting.

Mentale impact

Naast financiële bezorgdheden rond reïntegratietrajecten staat Gonna.be ook stil bij de mentale impact van een langere afwezigheid en de terugkeer naar de werkvloer. Volgens hoogleraar arbeidsgeneeskunde Lode Godderis is het wegwerken en bespreekbaar maken van onzekerheden zowel langs de kant van de werknemer als de werkgever essentieel om een reïntegratietraject succesvol te laten zijn.

'Langs beide kanten zijn er twijfels, die vaak dezelfde zijn. Zal het werk wel nog lukken? Hoe reageren collega’s? Welke taken worden hernomen en welke niet? Die onzekerheden benoemen en bespreken zorgt ervoor dat een leidinggevende, zijn werknemer en de rest van het team al een pak vlotter aan het traject starten', stelt Godderis, die het belang van een goede communicatie nogmaals duidelijk maakt in dit artikel vol tips voor werknemers en werkgevers. Do's & don'ts bij werkhervatting na lange afwezigheid op het werk

Wat houdt zo'n werkhervatting in voor je financiën?

Lees er meer over